Strategiplan for 2019-2021

Strategiplan for Furustad barnehage sier noe om våre grunnleggende tanker og holdninger i forhold til hva vi står for som barnehage.

 

Strategiplan for Furustad barnehage gir føringer på hvordan vi som personale skal utøve vår rolle som voksenpersoner.

 

 

Strategiplan 2019-2022