Faste tradisjoner

Tradisjoner i Furustad barnehage

Faste tradisjoner

  • Høstfest med FN-markering hvor inntektene går til TV-aksjonen (fellesarrangement for barn og foreldre/foresatte)
  • Nissemarsj
  • Lysfest (fellesarrangement for barn og foreldre/foresatte)
  • Karneval
  • Vårfest  (fellesarrangement for barn og foreldre/foresatte)
  • Vårmarsj
  • Sommerfest for barn og foreldre/foresatte

 

5-åringene:

De har egen ”klubb” hvor de holder på med mye forsking og eksperimentering samt skoleforberedende aktiviteter.

De har også egen turdag