Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Velkommen som søker til barnehageplass.

Det er fra 2004 innført samordnet opptak i Sandefjord. Dette innebærer et felles søknadskjema for alle barnehagene i Sandefjord, både private og kommunale. Hovedopptaket i Furustad barnehage foretas i henhold til søknader som foreligger innen 1. mars. Det kan søkes om plass hele året. De som ikke får plass ved hovedopptaket overføres til ventelister. Merk at vi starter barnehageåret 2022/23 tirsdag 16. august 2022.

Søknadskjema finnes på Sandefjord kommunes nettside; https://www.sandefjord.kommune.no/