Vår visjon

En sunn sjel i et sunt legeme

Vi må ha balanse i livet vårt! Det innebærer at både kroppen, hodet og hjerte har det bra.

I Furustad barnehage ønsker vi å fremme psykisk og fysisk helse, slik at barna kan få en opplevelse av egenverd og livskraft, og at de kan få oppleve muligheter for å mestre hverdagens utfordringer. 

Vi jobber med å støtte og veilede barnet til å utvikkle seg positivt for å bli et trygt og selvstendig barn.