Vår filosofi

 

I Furustad barnehage vektlegges det at læring og mestring skal foregå i et løsningsfokusert perspektiv og derfor brukes LØFT som metode og filosofi og jobbe etter.

Furustad Barnehage mener LØFT er lurt fordi:

-det er en god måte å “se” og “høre” barnet på

-det har fokus på de sterke sidene

-det handler om løsningssnakk

-det setter barnet i sentrum

-det skaper ekte positive følelser

-det fører til en følelse av mestring

-det skaper grunnlag for læring

-det åpner opp for nye tanker og bedre innsikt

-det fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter

-det gjør oss mer robuste og motstandsdyktige

-og ikke minst : Det bedrer den psykiske helsen