Planleggingsdager 2024/25

 

26. august -24

4 . november-24

2. januar -25

2. mai -25

30. mai - 25

2. juni -25