Maurtua 3- 6 års avdeling

På Maurtua har vi fokus på at barna skal utvikle god selvfølelse, livsmestring og robusthet. Vi jobber med følelsesveiledning og møter barna på følelser uten å frata de ansvar for eget liv.

Dette gjør vi ved å gi barna mestring i hverdagen og hjelpe de til å oppdage egne ressurser. Barna lærer å være selvstendige og ta ansvar, samtidig som de skal takle motgang. Vi ønsker å gi barna den trygghet de trenger til å være seg selv akkurat som de er. Å styrke barnas robusthet gir dem en indre struktur og en indre tro på at de har en identitet; troen på at de er noe verdt. Slik mener vi at vi kan være med å danne robuste barn med evne til å forstå egne følelser og sårbarhet.

«Å legge merke til, romme og forstå sine egne følelser, er grunnlaget for et sunt sinn».

På Maurtua legger vi vekt på å være trygge og tydelige voksne i møte med barna. Vi bruker LØFT som metode og møter barna med respekt og anerkjennelse. Vi bekrefter barna på det positive de gjør og veileder i vanskelige situasjoner. Det er viktig for oss å gi barna mulighet til å erfare og kjenne etter egne behov og reflektere rundt de valgene de tar.

Vi bidrar til god fysisk helse ved å være mye ute både på tur og på barnehagens uteområde i all slags vær til alle årstider. Barna får erfaringer og kunnskap med påkledning, pakke tursekk, natur og naturopplevelser - og de får motorisk kompetanse og utvikler sosiale ferdigheter. Vi har stort fokus på lek, både tilrettelagt og frilek.

Ved å fremme livsmestring, robusthet og god fysisk helse legger vi til rette for at barna skaper gode relasjoner, knytter vennskap, øker den sosiale kompetansen og forebygger mobbing. Aller mest er vi opptatt av at barn må få være ekspert på det de kan best - det å være barn.